Demensvänligt Helsingborg: Konst och promenadstråk

Demensvänligt Helsingborgs arbete med att skapa ett demensvänligare samhälle ägnas bland annat åt att skapa demensvänliga utemiljöer på två fysiska platser i Helsingborgs stad, det gäller "Minnenas och kunskapens trädgård" i Husensjö park och ett promenadstråk i anslutning till ett demensboende i Mariastaden som förskönats med verk av konstnären Gunnar Carl Nilssons.

Längs promenadstråket kommer det att finnas en konstnärlig gestaltning i tre delar som har tagits fram med hjälp av projektets målgrupp. Under en workshop i höstas fick personer med en demenssjukdom, från en närliggande dagverksamhet, och deras anhöriga titta på tre skissförslag för stråket och komma med sina tankar och synpunkter. Gruppens synpunkter togs sedan med i beslutet om vilken konstnär som skulle få gestaltningsuppdraget, gestaltningsförslaget som valdes ut blev ”Den röda tråden”. Framöver ska gruppen också träffa konstnären för att samtala kring konsten som ska komma på plats längs promenadstråket.

Illustration: Konstverket ”Sy-lådan”

Favoriten bland ”Den röda trådens” tre verk som visades upp blev ett konstverk kallat ”Sy-lådan”: en 2,6 meter hög sax och en 1 meter hög trådrulle som hyllar de bruksföremål som var en självklarhet i många äldres hem, som användes när man behövde ersätta en förlorad knapp eller fålla upp ett par byxor. Besökarna upplevde den som fin, rolig, lekfull, livlig och intressant. De tyckte att det är något man känner igen och att det lätt kan sättas i ett sammanhang, man uppskattade att det är tydligt och enkelt att se vad det föreställer. De beskrev verket som konst som tar en tillbaka i tiden till något bra samt att saxen tillsammans med trådrullen och nålen förknippas med livets röda tråd och hopp om framtiden.

Illustration: Konstverket ”Blommorna”

Utöver ”Sy-lådan” så finns ytterligare två konstverk som kommer att finnas längs stråket som följer samma gestaltning, ”Blommorna” och ”Träd-kronorna”. ”Blommorna” blommar året om och bjuder in både till lek såväl som att bara slå sig ner en liten stund medan en vandrar längs stråket. ”Träd-kronorna” påminner oss om trädens stora betydelse för människans existens, och skulpturerna kommer att stå som en slags väktare till de björkar som kommer planteras längs stråket. Även dessa konstverk uppskattades av besökarna, och just att det var enkelt att identifiera vad det skulle föreställa var en viktig aspekt.

Illustration: Konstverket ”Träd-kronorna”

Sammanfattningsvis uppskattade besökarna från dagverksamheten förmiddagen och att de fick möjligheten att vara med och välja, och de såg fram emot att se de färdiga konstverken när det kommer stå på plats i det demensvänliga stråket.

Det demensvänliga promenadstråket i Mariastaden väntas stå klart still H22 City Expo, och du kan följa det fortsatta arbetet med promenadstråket och Demensvänligt Helsingborg via projektets webbsida.