Demensvänligt Helsingborg: Planer för hösten!

Demensvänligt Helsingborg är åter igång i full fart. Planeringsansvarig Maria Rosendahl ger oss en innehållsrik uppdatering om vad labbet kommer att ägna sig åt under hösten.

Hej! Maria här, planeringsansvarig för Demensvänligt Helsingborg. Vi har en spännande höst framför oss i vårt arbete för en mer demensvänlig stad. Allt eftersom löven singlar ner ägnar vi oss bland annat åt dialogmöten där personer med demenssjukdom, deras anhöriga, förtroendevalda, tjänstepersoner och organisationer möts i syfte att arbeta tillsammans för ett mer demensvänligt samhälle. Vi inväntar besked från Vinnovas utlysning Social hållbarhet i fysisk miljö, dit vi ansökte om en vidareutveckling av vårt arbete. Vidare så planerar vi för hur vi kan visa upp Demensvänligt Helsingborg under H22 City Expo sommaren 2022. Vi testar nya sätt att arbeta med målgruppens involvering i skapandet av offentlig konst och har blivit inbjudna till flera konferenser för att berätta om vårt arbete.

Håll utkik här på hemsidan, inom kort kommer det en spännande artikel om hur vi arbetat med återkoppling till vår målgrupp om hur deras deltagande lagt grund för utformningen av vår demensvänliga utemiljö i Husensjö park! Detta och mycket mer kommer ni kunna följa här under hösten. Det är en fröjd att få vara en del av detta arbete, som på riktigt utgår från en gemensam utmaning som möts gemensamt av förvaltningar, bolag och akademi.

Följ Demensvänligt Helsingborgs fortsatta arbete här!