Demensvänligt Helsingborg

Den demografiska utvecklingen visar att andelen äldre i vårt samhälle ökar. Risken för att drabbas av en demenssjukdom ökar markant efter 80 års ålder. Idag lever 2100 helsingborgare med en demenssjukdom, en siffra som väntas överstiga 3000 år 2035. Av de som drabbats bor en stor majoritet kvar i sina hem.

För att kunna möta målgruppens behov av god livskvalitet krävs det att vi driver stadens utveckling i riktning mot att bli ett mer demensvänligt samhälle. Det ställer krav på att vi har ett samhälle med kompetens om demenssjukdomar som är anpassat och underlättar för dem med kognitiva problem. Hypoteslabbet Demensvänligt Helsingborg fokuserar på vad vi kan göra tillsammans, förvaltnings- och bolagsgemensamt, som vi som förvaltningar inte kan göra på egen hand. Utgångspunkten hittar vi i målgruppens och anhörigas behov. Involvering av målgruppen och deras anhöriga är en central del av projektet som kommer att utforskas gemensamt med forskare från CASE och Socialhögskolan på Lunds Universitet.

Medverkande forskare är Lisa Ekstam, institutionen för hälsovetenskaper, och Yvonne Johansson, socialhögskolan, Lunds Universitet. Medverkande förvaltningar och bolag är Vård och omsorgsförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen, Statsledningsförvaltningen, Socialförvaltningen, Kulturförvaltningen och Helsingborgshem.

Nyheter

Med pompa och ståt och ett gediget presentations-arbetet av omväxlande slag avslutade labbet sitt testande inom ramen för Den (ut)forskande staden.

Under de fem veckor som H22 City Expo var igång så passade vi på att:

 • Inviga det demensvänliga konststråket och Minnenas och kunskapens trädgård. Invigningen förärades av Hennes majestät Drottningens närvaro.
 • Presentera labbet på Campus forskningsfestival Our Future City samt på Vård- och omsorgsförvaltningens VIDA-konferens på Helsingborgs Arena.
 • Göra strax under 20 guidade turer –med över 200 deltagare – av de två demensvänliga utemiljöerna.
 • Lansera stråket i Husensjö park i Guide Helsingborg, appen som guidar dig i staden, på utställningar, i parker och bland sevärdheter med ljud, bild och video.
 • Publicera Lisa Ekstams och Yvonne Johanssons forskningskapitel Vägar till ett demensvänligt Helsingborg i DUS Forskningsantologi – Deras kapitel hittar du här. 
  Antologin i sin helhet finner du här.

Spridning av resultat och lärdomar från Den (ut)forskande staden kommer fortgå under hösten och du kan alltid hålla dig uppdaterad här på vår hemsida. Här kommer du även kunna följa arbetet med det Vinnova-finansierade projektet – Tillsammans bygger vi den omtänksamma staden: Innovation i samverkan för ett demensvänligt Helsingborg – om hur vi fortsätter vår resa med att utveckla Helsingborg till en stad där personer med demenssjukdom möts av ett inkluderande samhälle som möjliggör välbefinnande och trygghet.

För att lyckas krävs det samverkan mellan flera aktörer och innovativa lösningar.

Välkommen till invigningen av Minnenas och
kunskapens trädgård i Husensjö park!


Trädgården invigs av Hennes Majestät
Drottning Silvia. Ta med dig en picknickfilt och
slå dig ner för att ta del av invigningsceremonin.


När: Tisdagen den 31 maj klockan 14.00.
Var: Minnenas och kunskapens trädgård i Husensjö park som
du hittar mellan Bjuvsgatan och Husensjövägen längs med
Jönköpingsgatan. GPS-koordinater: 56°2’55.1”N 12°43’5.4”E.

Forskningsfestivalen Our Future City och Helsingborgs stads H22 City Expo!

Demensvänligt Helsingborg passar på att visa upp sitt gränsöverskridande samarbete under forskningsfestivalen på Campus Helsingborg.  En presentation av  demensvänliga utemiljöer som är baserade på forskning och utformade efter målgruppens egna behov.

Hoppas att du och dina kollegor har möjlighet att ta del av våra forskningsresultat och arbetsmetoder samt vår paneldiskussion:

Var? Campus Helsingborgs innergård När? 9 juni från kl. 9.30 till kl. 11.50

I presentationen lyfts perspektiv som vård och omsorg, stadsplanering och det offentliga rummet och samtalet kommer att kretsa kring följande frågor:

Vad innebär ett demensvänligt samhälle och demensvänliga miljöer? Hur fångas målgruppens behov upp och hur kan man inkludera dem i arbetet?Hur skapar kunskap ett ökat medvetande om demenssjukdomar och bidrar till ett bättre samhälle?

Medverkande:

 • Arbetsgruppen för Demensvänligt Helsingborg, Helsingborgs stad
 • Yvonne Johansson, forskare och universitetslektor, Socialhögskolan, Lunds Universitet
 • Lisa Ekstam, forskare och universitetsadjunkt, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds Universitet
 • BoKlok

https://www.ch.lu.se/forskning/our-future-city-h22/

Samtalen är gratis och öppna för alla. Du behöver inte föranmäla dig.

Vi ses i Helsingborg i sommar!

Nu bygger vi!

Foto: Ingången till Minnenas och kunskapens trädgård i Husensjö park

Anläggningen av ”Minnenas och kunskapens trädgård” i Husensjö park är i full gång! Arbetet med att skapa en demensvänlig park, som är en av två demensvänliga utemiljöer som Demensvänligt Helsingborg arbetar med, har varit i skarpt läge sedan hösten 2020.

Tillsammans med forskare och projektets målgrupp har det genomförts workshops, dialogmöten och anhörigträffar för att kartlägga behov och önskemål som målgruppen har, såväl som identifiera de bästa sätten för att tillgodose dessa. Något som framkom under projektets tidiga skeden var att det saknas offentliga platser som är anpassade för människor med en demenssjukdom, det vill säga platser som är inkluderande och som möjliggör för möten som sker utanför kontexten av ens sjukdom eller vården. Det fanns ett tydligt behov av offentliga platser där man fortsatt kan träffa vänner och bekanta i sin vardag.  En deltagare i projektet formulerade det mycket väl när hen sa:

– Man känner ju många sen tidigare som inte har samma problem som en själv, och vill ju kunna fortsätta träffa dem som man gjort förut.

Som ett första steg i att möta detta behov beslutade vi oss i projektet att skapa dels Minnenas och kunskapens trädgård i Husensjö park samt ett demensvänligt promenadstråk i Mariastaden.

Foto: De höjda växtbäddarna i Minnenas och kunskapens trädgård

Planerna för Minnenas och kunskapens trädgård har vi tidigare delat med oss av, men i kort ska det vara en plats anpassad efter de behov som målgruppen har, men som likväl kan avnjutas av alla Helsingborgare. Genom att använda element som tilltalar sinnena såsom syn, lukt, doft och hörsel, så kan det vara lättare för den som har en demenssjukdom att minnas det förgångna och starkare knyta an till nya minnen. I parken kommer det finnas höjda blombäddar så att man inte behöver böja sig ner för att lukta på blommorna, fruktträd och bärbuskar att plocka och äta ifrån samt gott om bänkar och sittplatser som följer en härlig 60-tals estetik, vilket är en tid som många i stadens äldre befolkning minns med värme.

Nu har anläggning av parken dragit igång på allvar och de förhöjda växtbäddarna börjar ta form. Vi i Demensvänligt Helsingborg är så glada och stolta över det arbete som alla medverkande i projektet utför, och visst ser parken skön ut i vintersolen, trots att den ännu inte är färdig. Parken är planerad att stå färdig i tid till när våren slår ut, och den kommer även att vara en satellit att besöka under H22 City Expo.

Demensvänlig konst och promenadstråk

Demensvänligt Helsingborgs arbete med att skapa ett demensvänligare samhälle ägnas bland annat åt att skapa demensvänliga utemiljöer på två fysiska platser i Helsingborgs stad, det gäller ”Minnenas och kunskapens trädgård” i Husensjö park och ett promenadstråk i anslutning till ett demensboende i Mariastaden.

Längs promenadstråket kommer det att finnas en konstnärlig gestaltning i tre delar som har tagits fram med hjälp av projektets målgrupp. Under en workshop i höstas fick personer med en demenssjukdom, från en närliggande dagverksamhet, och deras anhöriga titta på tre skissförslag för stråket och komma med sina tankar och synpunkter. Gruppens synpunkter togs sedan med i beslutet om vilken konstnär som skulle få gestaltningsuppdraget, gestaltningsförslaget som valdes ut blev ”Den röda tråden”. Framöver ska gruppen också träffa konstnären för att samtala kring konsten som ska komma på plats längs promenadstråket.

Favoriten bland ”Den röda trådens” tre verk som visades upp blev ett konstverk kallat ”Sy-lådan”: en 2,6 meter hög sax och en 1 meter hög trådrulle som hyllar de bruksföremål som var en självklarhet i många äldres hem, som användes när man behövde ersätta en förlorad knapp eller fålla upp ett par byxor.

Illustration: Konstverket ”Sy-lådan”

Illustration: Konstverket ”Blommorna.

Besökarna upplevde den som fin, rolig, lekfull, livlig och intressant. De tyckte att det är något man känner igen och att det lätt kan sättas i ett sammanhang, man uppskattade att det är tydligt och enkelt att se vad det föreställer. De beskrev verket som konst som tar en tillbaka i tiden till något bra samt att saxen tillsammans med trådrullen och nålen förknippas med livets röda tråd och hopp om framtiden.

Utöver ”Sy-lådan” så finns ytterligare två konstverk som kommer att finnas längs stråket som följer samma gestaltning, ”Blommorna” och ”Träd-kronorna”. ”Blommorna” blommar året om och bjuder in både till lek såväl som att bara slå sig ner en liten stund medan en vandrar längs stråket.

Illustration: Konstverket ”Träd-kronorna”

Återkoppling – Minnenas och kunskapens trädgård

Hösten 2020 utforskade Demensvänligt Helsingborg nya sätt att involvera och samverka med sin primära målgrupp, personer med demenssjukdom, för att bättre förstå deras behov i offentliga utemiljöer. Vid två workshops i Husensjö park fick labbet ny kunskap om hur utemiljön kan utformas för att möta de behov som finns hos någon som lever med en kognitiv sjukdom. Nu har labbet fått möjlighet att återkoppla kring vad som hände med den kunskap de fick genom att involvera målgruppen, och hur den kommit till användning i arbetet med att skapa en demensvänlig utemiljö i Husensjö park. Genomförandeansvarig Kerstin Skornicka berättar:

Det var en intresserad skara om cirka 15 personer, både gäster och personal på en närliggande dagverksamhet, som lyssnade när Karin och jag berättade och visade bilder på planerna som snart ska förverkligas när den första spaden sätts i marken. Efter vår presentation så samlades vi till en kaffestund i mindre grupper och åt äppelmuffins medan vi pratade om parken. Alla på dagverksamheten såg fram emot att följa ombyggnationen, de brukar gå till parken flera gånger i veckan och kommer att kunna se förändringen på nära håll. Det var många leenden och glada nickar när det stod klart att det blir fler sittplatser både längs vägen ner till parken såväl som i den. Vi pratade kring vilken musik som kommer att spelas i parken, och från målgruppens sida önskades musik som gör en glad.”

Bild: Sinnestest workshop i Husensjö park

Minnenas och kunskapens trädgård är uppdelad i tre karakteristiska delar: Sinnesträdgården, Fruktlunden och Skogen. Parkens färgskala och växtval hämtar inspiration från 60-talet, en tid då vår mer åldersrika befolkning kanske levde familjeliv, eller gjorde karriär. Under våra workshopar var det tydligt att många har fina minnen från denna tid, minnen som gör sig påminda med hjälp av synintryck, ljud och dofter.

Parkens tre delar innehåller element som svarar mot målgruppens behov: I Sinnestrådgården kommer det att finnas upphöjda växtbäddar, så att tillgängligheten till natur och grönska ökar även för den som har svårt att böja sig ner för att dofta på blommorna. Sinnesträdgården har också ett vardagsrum med gott om sittplatser, där vi förstärker ljudet av fåglarnas sång med hjälp av modern teknik. På Fruktlunden kommer det att finnas fruktträd och bärbuskar att plocka och äta från. I Skogen kommer besökare att kunna njuta av vindens sorl genom trädkronorna och känna sig till ro i naturen. Husensjö park kommer att bli en plats för sinnena och minnena, men förhoppningsvis också en plats för målgruppen såväl som för den gemene invånaren att mötas och skapa nya minnen på.

Illustration: Översiktsbild – Sinnenas och kunskapens trädgård

Gästerna på dagverksamheten framförde att de tycker att det känns bra att den offentliga miljön kommer anpassas efter deras behov istället för att de som har kognitiva nedsättningar ska vistas i avskilda miljöer. En gäst uttryckte det extra väl när hen sa:

”Man känner ju många sen tidigare som inte har samma problem som en själv, och vill ju kunna fortsätta träffa dem som man gjort förut”.”

När Minnenas och kunskapens trädgård står färdig kommer det även att finnas en skylt med information om parken samt om vad en kognitiv sjukdom kan innebära och hur en kan söka mer information eller stöd. Anläggningen planeras att påbörjas innan årsskiftet och när den är igång kan den självklart följas här på Demensvänligt Helsingborgs webbsida.

llustration: ”Vardagsrummet” i Sinnesträdgården

Planer för hösten!

Hej! Maria här, planeringsansvarig för Demensvänligt Helsingborg. Vi har en spännande höst framför oss i vårt arbete för en mer demensvänlig stad. Allt eftersom löven singlar ner ägnar vi oss bland annat åt dialogmöten där personer med demenssjukdom, deras anhöriga, förtroendevalda, tjänstepersoner och organisationer möts i syfte att arbeta tillsammans för ett mer demensvänligt samhälle. Vi inväntar besked från Vinnovas utlysning Social hållbarhet i fysisk miljö, dit vi ansökte om en vidareutveckling av vårt arbete. Vidare så planerar vi för hur vi kan visa upp Demensvänligt Helsingborg under H22 City Expo sommaren 2022. Vi testar nya sätt att arbeta med målgruppens involvering i skapandet av offentlig konst och har blivit inbjudna till flera konferenser för att berätta om vårt arbete.

Håll utkik här på hemsidan, inom kort kommer det en spännande artikel om hur vi arbetat med återkoppling till vår målgrupp om hur deras deltagande lagt grund för utformningen av vår demensvänliga utemiljö i Husensjö park! Detta och mycket mer kommer ni kunna följa här under hösten. Det är en fröjd att få vara en del av detta arbete, som på riktigt utgår från en gemensam utmaning som möts gemensamt av förvaltningar, bolag och akademi.

Vill du läsa mer? Tidigare artiklar finns i arkivet

Vi driver labbet

Maria Rosendahl – Planeringsansvarig

Mitt namn är Maria Rosendahl och jag är projektledare på avdelningen för kvalitet och utveckling på vård- och omsorgsförvaltningen. Jag inspireras av att arbeta tillsammans över förvaltningsgränserna där nyttan för och behoven hos de vi finns till för, helsingborgarna, är i fokus. I Den (ut)forskande staden testar vi nya vägar för att göra precis detta.

Jag är planeringsansvarig för hypoteslabbet demensvänligt Helsingborg vilket innebär att jag har en sammanhållande funktion som ansvarar för att driva arbetet framåt i planeringsfasen av labbet. Att skapa förutsättningar för involvering på riktigt för alla som är en del av labbet, oavsett organisationstillhörighet, och ett ständigt fokus på nytta för helsingborgaren är för mig de viktigaste uppgifterna för mig som planeringsansvarig.

Kontakta mig gärna på Maria.rosendahl@helsingborg.se om du har frågor eller vill veta mer om Demensvänligt Helsingborg.

Paulina Svenstrup – Genomförandeansvarig

Hej! Jag heter Paulina och är utbildad landskapsarkitekt på SLU Alnarp. Jag arbetar på Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg stad och har arbetat här sen 2018. Mitt uppdrag är att gestalta och utforma stadens gator och rum. Jag arbetar även med tillgänglighet och är stadens tillgänglighetsrådgivare för allmän platsmark.

Jag är genomförandeansvarig för utemiljön i hypoteslabbet Demensvänligt Helsingborg. Mitt ansvar är att se till att driva idé till verklighet. I nuläget betyder det att tillsammans med målgruppen ta fram förslag till upprustningen av parken Äppellunden i Husensjö. Tanken är att anläggningen ska vara klar hösten 2021.

Hypoteslabbet ”Demensvänligt Helsingborg” är ett arbete som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Engagemanget både i vår arbetsgrupp men också med de deltagare som hittills närvarat vid dialogerna har varit fantastiskt och jag ser fram emot det fortsatta arbetet.

Med vänlig hälsning, Paulina.

Kerstin Skornicka Persson – Genomförandeansvarig

Jag heter Kerstin Skornicka Persson och arbetar som strategisk demenssjuksköterska på Vård och omsorgsförvaltningen sedan 2017. Mitt arbete innebär att jag arbetar övergripande med bland annat kvalitet och utveckling av demensvården i Helsingborgs stad.

I Demensvänligt Helsingborg ingår jag i arbetsgruppen och kommer att vara genomförandeansvarig för kunskapsspåret. Demensvänligt Helsingborg ser jag som en stad som inkluderar och gör alla invånare delaktiga.

Arbetet bygger på respekt för personens rätt och integritet och ska möjliggöra att leva självständigt och kunna fatta egna beslut även om det ibland kan behövas stöd. Utemiljöns planering och allmänhetens kunskap om demenssjukdomar underlättar detta.

Kontakt: Kerstin.s.persson@helsingborg.se

Karin Nilsson – Genomförandeansvarig

Karin Nilsson heter jag, Silviasyster till professionen och arbetar som demenskonsult till biståndshandläggarna på Vård och Omsorgsförvaltningen.

Jag finns med som side-kick till genomförandeansvarig i kunskapsspåret där vi arbetar för att hitta olika sätt att nå ut med kunskap om de kognitiva sjukdomarna, och ingår även i arbetsgruppen för utemiljön.

Att efter 40 år i yrket upptäcka nya sätt att arbeta, är omtumlande men samtidigt självklart, för vi behöver arbeta förvaltningsövergripande och involvera målgruppen och deras anhöriga om vi ska nå målet att göra skillnad för de vi arbetar för, helsingborgarna.

Kontakt: Karin.nilsson6@helsingborg.se

Arbetsgruppen

Den engagerade arbetsgruppen för Demensvänligt Helsingborg består av representanter från Helsingborgshem, stadsbyggnadsförvaltningen, stadsledningsförvaltningen, socialförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen samt forskare vars roll i hypoteslabbet i korthet innebär att de bidrar med erfarenhet och kunskap från praktiken och akademin samt dokumenterar utvecklingen och utvärderar lärandet i labbet under processens gång.

Vi är arbetsgruppen:

Yvonne Johansson, Socialhögskolan, Lunds universitet

Lisa Ekstam, Institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet

Rebecca Edstrand, Helsingborgshem

Ingela Jönsson, Helsingborgshem

Katarina Kristiansson, Kulturförvaltningen

Sara Härle, Socialförvaltningen

Elisabeth Thelin, Socialförvaltningen

Maria Rosendahl, Vård- och omsorgsförvaltningen

Karin Nilsson, Vård- och omsorgsförvaltningen

Kerstin Skornicka Persson, Vård- och omsorgsförvaltningen

Paulina Svenstrup, Stadsbyggnadsförvaltningen

Martina von Trampe, Stadsbyggnadsförvaltningen

Elin Turesson, Stadsledningsförvaltningen