Demensvänligt Helsingborg: Minnenas och kunskapens trädgård

Hösten 2020 utforskade Demensvänligt Helsingborg nya sätt att involvera och samverka med sin primära målgrupp, personer med demenssjukdom, för att bättre förstå deras behov i offentliga utemiljöer. Vid två workshops i Husensjö park fick labbet ny kunskap om hur utemiljön kan utformas för att möta de behov som finns hos någon som lever med en kognitiv sjukdom. Nu har labbet fått möjlighet att återkoppla kring vad som hände med den kunskap de fick genom att involvera målgruppen, och hur den kommit till användning i arbetet med att skapa en demensvänlig utemiljö i Husensjö park. Genomförandeansvarig Kerstin Skornicka berättar:

Det var en intresserad skara om cirka 15 personer, både gäster och personal på en närliggande dagverksamhet, som lyssnade när Karin och jag berättade och visade bilder på planerna som snart ska förverkligas när den första spaden sätts i marken. Efter vår presentation så samlades vi till en kaffestund i mindre grupper och åt äppelmuffins medan vi pratade om parken. Alla på dagverksamheten såg fram emot att följa ombyggnationen, de brukar gå till parken flera gånger i veckan och kommer att kunna se förändringen på nära håll. Det var många leenden och glada nickar när det stod klart att det blir fler sittplatser både längs vägen ner till parken såväl som i den. Vi pratade kring vilken musik som kommer att spelas i parken, och från målgruppens sida önskades musik som gör en glad.

Illustration: Översiktsbild Minnenas och kunskapens trädgård

Minnenas och kunskapens trädgård är uppdelad i tre karakteristiska delar: Sinnesträdgården, Fruktlunden och Skogen. Parkens färgskala och växtval hämtar inspiration från 60-talet, en tid då vår mer åldersrika befolkning kanske levde familjeliv, eller gjorde karriär. Under våra workshopar var det tydligt att många har fina minnen från denna tid, minnen som gör sig påminda med hjälp av synintryck, ljud och dofter. Parkens tre delar innehåller element som svarar mot målgruppens behov: I Sinnestrådgården kommer det att finnas upphöjda växtbäddar, så att tillgängligheten till natur och grönska ökar även för den som har svårt att böja sig ner för att dofta på blommorna. Sinnesträdgården har också ett vardagsrum med gott om sittplatser, där vi förstärker ljudet av fåglarnas sång med hjälp av modern teknik. På Fruktlunden kommer det att finnas fruktträd och bärbuskar att plocka och äta från. I Skogen kommer besökare att kunna njuta av vindens sorl genom trädkronorna och känna sig till ro i naturen. Husensjö park kommer att bli en plats för sinnena och minnena, men förhoppningsvis också en plats för målgruppen såväl som för den gemene invånaren att mötas och skapa nya minnen på.

Gästerna på dagverksamheten framförde att de tycker att det känns bra att den offentliga miljön kommer anpassas efter deras behov istället för att de som har kognitiva nedsättningar ska vistas i avskilda miljöer. En gäst uttryckte det extra väl när hen sa:

”Man känner ju många sen tidigare som inte har samma problem som en själv, och vill ju kunna fortsätta träffa dem som man gjort förut”.”

När Minnenas och kunskapens trädgård står färdig kommer det även att finnas en skylt med information om parken samt om vad en kognitiv sjukdom kan innebära och hur en kan söka mer information eller stöd. Anläggningen planeras att påbörjas innan årsskiftet och när den är igång kan den självklart följas från Demensvänligt Helsingborgs webbsida.