Demensvänligt Helsingborg tar hem Vinnova-ansökan!

Demensvänligt Helsingborg har nu beviljats anslag för Vinnovas utlysning "Social hållbarhet i den fysiska miljön", dit labbet ansökte om en vidareutveckling av sitt arbete i juni 2021. Att ansökningen beviljats innebär att Demensvänligt Helsingborg kommer att kunna fortsätta sitt arbete för att skapa ett demensvänligare Helsingborg och i vidareutvecklingen av projektet kommer labbet att utforska hur man kan skapa demensvänliga offentliga toaletter.

Många nuvarande offentliga toaletter är svåra att manövrera och förstå sig på rent kognitivt: Det kan handla om touch-knappar för att öppna och låsa dörren, rörelsemanövrerande spolknappar, vatten, tvål och torkfunktioner. Att vara säker på att man kan klara av att hantera en toalett kan vara en avgörande skillnad för den med en kognitiv sjukdom för om man vågar ta sig ut eller om man ofrivilligt väljer att stanna kvar i hemmets trygga vrå. Just att det finns en kognitivt lättillgänglig toalett i de offentliga utemiljöerna är något som Demensvänligt Helsingborgs målgrupp har uppgett som fundamentalt för att den med kognitiv svikt ska kunna känna sig trygg på offentliga platser.

Arbetet med att utforska och bygga en demensvänlig offentlig toalett kommer att pågå mellan november 2021 till november 2023 och kommer bestå av ett samarbete mellan medarbetare från Helsingborgs stad, forskare från Lunds Universitet och frivilliga deltagare ur projektets målgrupp.

Vi på FoU Helsingborg är superglada att få vara med och koordinera ett så innovativt och omtänksamt projekt som Demensvänligt Helsingborg och du kan som vanligt följa projektets fortsatta arbete via labbets webbsida.