Självstyrande team: Gemensamt lärandeforum

Hypoteslabbet Självstyrande team handlar om att utforska alternativa sätt att organisera offentlig sektor med utgångspunkt i tillitsbaserad styrning. Den 29/9 träffades labbets olika team för sitt första diskussionsforum för gemensamt lärande. I mötet deltog de tre lärarteam från arbetsmarknadsförvaltningen som följs i labbet samt 3 deltagare från socialförvaltningen och 4 deltagare från skol- och fritidsförvaltningen. Forumet leddes av labbets följeforskare Martin Fransson och under mötet så fick de olika teamen möjlighet att diskutera och ge input på varandras erfarenheter hittills.

Diskussionsforumet bjöd på intressanta perspektiv och insikter om möjligheter och utmaningar med att arbeta i Självstyrande team. Deltagarna i diskussionsforumet var nöjda med upplägget och man fattade beslut att fortsätta träffas 1 gång i månaden för att arbeta för ett gemensamt lärande.

Nästa diskussionsforum för gemensamt lärande tar plats den 2/11 och du kan följa det fortsatta arbetet i Självstyrande team via labbets webbsida.