Demensvänligt Helsingborg: Nu bygger vi!

I Husensjö park har Demensvänligt Helsingborg arbetat för att skapa en demensvänlig utemiljö. I ett unikt samarbete mellan Helsingborgs stad, Campus Helsingborg och invånare med en demenssjukdom samt deras anhöriga, har planer för en demensvänlig park tagits fram. Och nu är anläggning av "Minnenas och Kunskapens trädgård" i full gång!

Arbetet med att skapa en demensvänlig park, som är en av två demensvänliga utemiljöer som Demensvänligt Helsingborg arbetar med, har varit i skarpt läge sedan hösten 2020.

Tillsammans med forskare och projektets målgrupp har det genomförts workshops, dialogmöten och anhörigträffar för att kartlägga behov och önskemål som målgruppen har, såväl som identifiera de bästa sätten för att tillgodose dessa. Något som framkom under projektets tidiga skeden var att det saknas offentliga platser som är anpassade för människor med en demenssjukdom, det vill säga platser som är inkluderande och som möjliggör för möten som sker utanför kontexten av ens sjukdom eller vården. Det fanns ett tydligt behov av offentliga platser där man fortsatt kan träffa vänner och bekanta i sin vardag.  En deltagare i projektet formulerade det mycket väl när hen sa:

Man känner ju många sen tidigare som inte har samma problem som en själv, och vill ju kunna fortsätta träffa dem som man gjort förut.

Som ett första steg i att möta detta behov beslutade man i projektet att skapa dels Minnenas och kunskapens trädgård i Husensjö park samt ett demensvänligt promenadstråk i Mariastaden.

Illustration: ”Vardagsrummet” i Sinnesträdgården

Planerna för Minnenas och kunskapens trädgård har vi tidigare skrivit om, men i kort ska det vara en plats anpassad efter de behov som målgruppen har, men som likväl kan avnjutas av alla Helsingborgare. Genom att använda element som tilltalar sinnena såsom syn, lukt, doft och hörsel, så kan det vara lättare för den som har en demenssjukdom att minnas det förgångna och starkare knyta an till nya minnen. I parken kommer det finnas höjda blombäddar så att man inte behöver böja sig ner för att lukta på blommorna, fruktträd och bärbuskar att plocka och äta ifrån samt gott om bänkar och sittplatser som följer en härlig 60-tals estetik, vilket är en tid som många i stadens äldre befolkning minns med värme.

En av de kommande växtbäddarna i Minnenas och kunskapens trädgård.

Nu har anläggning av parken dragit igång på allvar och de förhöjda växtbäddarna börjar ta form. Vi på FoU Helsingborg är så glada och stolta över det arbete som alla medverkande i Demensvänligt Helsingborg utför, och visst ser parken skön ut i vintersolen, trots att den ännu inte är färdig. Parken är planerad att stå färdig i tid till när våren slår ut, och den kommer även att vara en satellit att besöka under H22 City Expo.

Du kan fortsatt följa anläggning av Minnenas och kunskapens trädgård såväl som det övriga arbetet i Demensvänligt Helsingborg via projektets webbsida.