Projekt

FoU Helsingborg driver och deltar i flera olika forsknings- och utvecklingsprojekt inom Helsingborgs stad. Du hittar mer information om varje projekt i flikarna här till vänster. Du kan också följa projektprocesserna under respektive projekts hashtag (synlig på projektsidorna).

Avbryt

Lämna en kommentar