Aktuellt

Demensvänligt Helsingborg tar hem Vinnova-ansökan!

18 oktober, 2021

Demensvänligt Helsingborg har nu beviljats anslag för Vinnovas utlysning "Social hållbarhet i den fysiska miljön", dit labbet ansökte om en vidareutveckling av sitt arbete i juni 2021. Att ansökningen beviljats innebär att Demensvänligt Helsingborg kommer att kunna fortsätta sitt arbete för att skapa ett demensvänligare Helsingborg och i vidareutvecklingen av projektet kommer labbet att utforska hur man kan skapa demensvänliga offentliga toaletter.

Demensvänligt Helsingborg: Planer för hösten!

17 september, 2021

Demensvänligt Helsingborg är åter igång i full fart. Planeringsansvarig Maria Rosendahl ger oss en innehållsrik uppdatering om vad labbet kommer att ägna sig åt under hösten.

Datalabbet: Forskning och samarbete med Sara Leckner och Jonas Ledendal

14 april, 2021

Jonas Ledendal är doktor i handelsrätt och universitetslektor vid Institutionen för handelsrätt vid Ekonomihögskolan, Lunds Universitet. Sara Leckner är universitetslektor och docent i medieteknik vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Malmö Universitet. Inom ramen för Den (ut)forskande staden medverkar de som följeforskare i Datalabbet. I labbet utgör dem ett team samtidigt som de arbetar med två olika inriktningar, tillsammans undersöker de frågor kring vad man rättsligt kan, och vad man praktiskt bör, göra kopplat till offentlig förvaltnings möjlighet att dela och använda invånarnas persondata för att skapa nya offentliga tjänster. I en intervju berättar de om varför de kom att medverka i labbet, hur det är att samarbeta forskare emellan när man kommer från olika forskningsfält, och vad man bör tänka på när det kommer till samarbete mellan akademi och praktik.

Datalabbet: Visionen bakom projektet

12 april, 2021

Datalabbet är ett av de fem hypoteslabben som ingår i det större projektet Den (ut)forskande staden och handlar om att utforska de juridiska och etiska möjligheterna för Helsingborgs stad att samköra invånardata för att på ett bättre sätt förstå invånarnas komplexa behov. I labbet vill man tillsammans med Helsingborgs stads invånare identifiera nya offentliga tjänster som skulle kunna skapas utifrån en aggregerad förståelse av den individdata stadens förvaltningar besitter. I en intervju berättar labbets planeringsansvariga, Kalle Pettersson, om visionen bakom labbet och vad det är man hoppas uppnå.

Demensvänligt Helsingborg: Följeforskare Lisa och Yvonne

3 mars, 2021

Lisa Ekstam är docent i arbetsterapi vid Institutionen för hälsovetenskaper, Yvonne Johansson är universitetslektor vid Socialhögskolan, båda vid Lunds universitet. Tillsammans utgör de ett team som följeforskare inom ramen för hypoteslabbet Demensvänligt Helsingborg. I en intervju får vi ta del av deras tankar; Varför de kom att ansluta sig till labbet, vad deras roll har varit och vad den kommer att vara, hur det är att som akademiker jobba tillsammans med praktiken och vad forskningen kan bidra med för kunskap i det samarbetet, samt hur arbetet i Demensvänligt Helsingborg knyter in i deras respektive forskningsfält.