Aktuellt

Var med och bidra till stadens utveckling!

2 maj, 2022Vi på FoU Helsingborg söker dig som bor i Helsingborgs stad och som vill delta i en fokusgrupp om hanteringen av persondata.

Datalabbet bjuder in till fokusgrupp!

4 mars, 2022

I en del av Datalabbets arbete med att undersöka de etiska förutsättningarna för Helsingborgs stad att samköra invånardata med hjälp av AI anordnar labbets följeforskare Sara Leckner 28-29:e mars en rad fokusgrupper. Fokusgrupperna vänder sig till invånare i Helsingborgs stad och välkomnar den som vill att delta och dela med sig av tankar och åsikter kring sina data och hur man ställer sig till kommunens möjlighet att använda dessa.

Demensvänligt Helsingborg: Minnenas och kunskapens trädgård

22 oktober, 2021

Hösten 2020 utforskade Demensvänligt Helsingborg nya sätt att involvera och samverka med sin primära målgrupp, personer med demenssjukdom, för att bättre förstå deras behov i offentliga utemiljöer. Vid två workshops i Husensjö park fick labbet ny kunskap om hur utemiljön kan utformas för att möta de behov som finns hos någon som lever med en kognitiv sjukdom. Nu har labbet fått möjlighet att återkoppla kring vad som hände med den kunskap de fick genom att involvera målgruppen, och hur den kommit till användning i arbetet med att skapa en demensvänlig utemiljö i Husensjö park. Genomförandeansvarig Kerstin Skornicka berättar: