Aktuellt

Gestaltad livsmiljö: Intervju med forskarna

10 februari, 2021

Utmärkande för Den (ut)forskande staden och dess hypoteslabb är det nära samarbetet med akademi och forskning. Ida Sandström och Per-Johan Dahl, båda från Institutionen för arkitektur och byggd miljö vid Lunds universitet, är två av följeforskarna i hypoteslabbet Gestaltad livsmiljö. I en intervju får vi ta del av några av deras tankar kring projektet och samarbetet.

 

Gestaltad livsmiljö: Intervju med genomförandeansvariga

8 februari, 2021

Gestaltad livsmiljö är näst ut i vår artikelserie om de fem hypoteslabben som ingår i Den (ut)forskande staden. I labbet ingår fyra förvaltningar: Kulturförvaltningen, Miljöförvaltningen, Stadsbyggnadsförvaltningen och Stadsledningsförvaltningen. Labbet syftar till att utveckla stadens interna samverkan kring stadsplaneringsfrågor. Förhoppningen är att gemensamt kunna utarbeta ett koncept för hur stadens förvaltningar kan samverka på bästa sätt och på så vis också bidra till ökad livskvalitet för helsingborgarna i den gemensamma livsmiljön.