Hur kan jag ta del av resultaten från Den (ut)forskande staden?

Resultaten av det arbete som sker i Den (ut)forskande staden och de fem hypoteslabben går att ta till sig på ett par olika sätt, och kommer att levereras i långlivade såväl som mer temporära former.

Dels så avrapporteras hypoteslabbens arbete, insatser och resultat kontinuerligt under varje labbs respektive webbsida. Vidare så kommer delar av labbens arbete att visas upp under H22 City Expo, bland annat de demensvänliga utemiljöerna som tagits fram i hypoteslabbet Demensvänligt Helsingborg, utöver det så kommer de olika hypoteslabben även att presentera sitt arbete och sina resultat på stora scenen under ”Our Future City” på Campus Helsingborg den 7-10 Juni.

Slutligen så kommer resultaten från alla medverkande forskare att sammanställas i en forskningsantologi som kommer att ges ut av FoU Helsingborg i samband med öppnandet av H22 City Expo.

Mer information om hypoteslabben och deras kontinuerliga arbete och resultat kan läsa mer om på Den (ut)forskande stadens webbsida. Information om forskningsantologin och FoU:s aktiviteter under H22 kommer att kommuniceras via FoU:s vanliga webbsida, du hittar båda genom att följa knapparna nedan.

Den (ut)forskande staden FoU Helsingborg