Hur väljer FoU forskare att samarbeta med?

FoU Helsingborg identifierar och kontrakterar in forskare till stadens forskningsprojekt genom ett antal olika kanaler.

Dels har FoU Helsingborg ett upparbetat forskarnätverk där de forskare som enheten tidigare arbetat med ingår och därifrån kan FoU kontakta forskare.

Sedan så samarbetar FoU Helsingborg även med ett antal universitet såsom Lunds universitet, Karlstad Universitet, Linköpings Universitet och Malmö Universitet m.f. och på universiteten finns forskningssamordnare som kan lyssna in vad ett projekt ska handla om och sedan koppla in passande forskare.