Nytt koncept för forskningsfrukostar

Sedan dess start hösten 2017 har FoU Helsingborgs forskningsfrukostar bjudit på föreläsningar och samtal inom en rad olika ämnen och discipliner, med den gemensamma nämnaren att de alla berört den offentliga sektorn och dess utveckling, förändring och transformering.

På grund av covid-19 och medföljande komplikationer och restriktioner fick flera av 2020:s frukostar ställas in eller flyttas, och som det ser ut kommer det heller ej bli några forskningsfrukostar i auditoriet på Mindpark under våren 2021. Men vi tar nya tag!

För att kunna fortsätta utgöra en länk mellan forskning och praktik samt vara ett forum för olika perspektiv inom offentlig sektor, så kommer vi att arbeta om forskningsfrukostarna till ett nytt koncept som kommer att lanseras under våren. Istället för frukost och föreläsning så blir det ett samtal mellan forskare och forskningsfrukostarnas moderator Kalle Pettersson. Tanken är att kunna leverera en intressant och givande produkt som konsumeras i digitalt format, mer detaljer kommer presenteras allt eftersom det närmar sig.

För den som vill ta del av tidigare forskningsfrukostar så finns de alla tillgängliga i videoformat, som ett smakprov är Hans Abrahamssons föreläsning ”Konsten att värna Demokratin och den Sociala Hållbarheten”, lika spännande och aktuell idag som när han höll frukosten för ett år sedan.