Rapport från FoU Styrgruppsmöte 31 mars 2017

Den 31 mars hade FoU styrgrupp möte och på agendan stod presentation om SOPACT och information om våra projekt. Detta är en sammanfattning av mötet.

SOPACT

Mötet började med att Peter Løvschall, Richard Lindberg och Peter Arvebro presenterade verksamheten SOPACT (sopact.org) som är ett acceleratorprogram för sociala entreprenörer. Vi diskuterade hur en struktur skulle kunna utformas för att få in våra verksamheters idéer och behov till SOPACT och hur nya idéer från SOPACT kan pitchas i verksamheterna. Det är svårt att passa in forskning i ett acceleratorsprogram på tre månader, FoU kan dock bli en aktuell aktör om en lösning ska testas i praktiken.

Research stories

Forskarna inom Strategisk kommunikation vid Campus Helsingborg som forskar om fouhelsingborg.com vill undersöka möjligheten att etablera en forskningsmiljö med fokus på hållbarhetskommunikation för sociala budskap och hur vi kommunicerar effekter av sociala insatser. Från verksamheternas synvinkel skulle det kunna besvara hur vi kan använda kommunikation för att åskådliggöra det (positiva) arbete som görs mellan våra förvaltningar. Anna-Karin representerar FoU i samarbetet med forskarna.

Digitaliseringsprojektet

FoU och Utvecklingschefen på SOF anordnade i början av mars ett frukostmöte om digitalisering i socialt arbete där Lupita Svensson och Stefan Larsson berättade om resultaten i sin forskningsrapport. Ca 80 personer deltog, många från andra kommuner. Digitalisering i socialt arbete och digitalt utanförskap kommer också att vara ett tema i Öresundshuset i Almedalen i sommar.

Integrationsprojektet

Styrgruppen beslutade att FoU ska pausa sin del i projektet för tillfället så att verksamheterna tar över och driver dessa frågor. Utbildningsboxen tar ägarskap och kommer att driva frågorna i utvecklingsgruppen. FoU och Utbildningsboxen stämmer av nya forskningsbehov om några månader.

Workshop referensgrupp

I början av mars hade vi en workshop med referensgruppen för att diskutera möjliga projekt där alla verksamheter ingår. Det förslag som togs fram kommer att bearbetas av styrgruppen på en workshop i september.

FoU Välfärdskonferens 21-22 sept

Anmälan till konferensen har öppnat och programmet finns på fou.helsingborg.se/konferens2017. Omsorgs- och skolchefer inom Familjen Helsingborg kommer att delta på konferensen på förmiddagen den 21 september och kommer därefter att fortsätta med egna seminarier i en konferenslokal i närheten.