Trender 2017

En del av FoU Helsingborgs arbete handlar just nu om att bidra till Helsingborgs stads trend- och omvärldsanalys för 2017. Denna process innebär att vi i producerar något idag som ska gälla två, tre år framöver. Även om vi, till skillnad från modehusen i Paris, Milano och New York, inte skapar våra egna trender så kommer vi redan nu behöva skapa en fingervisning om vad som skall prioriteras då. För FoU-enheten blir utmaningen i detta att förankra trend- och omvärldsanalysen i forskning och evidensbaserad kunskap.