Vad är Datalabbet?

Datalabbet är ett av fem hypoteslabb i Den (ut)forskande staden och syftar till att undersöka de juridiska och etiska möjligheterna för Helsingborgs stad att förvaltningsövergripande dela invånardata inom staden.

Tanken är att genom att hitta ett juridiskt och etiskt gångbart sätt för förvaltningarna att samla sina data och sedan analysera dessa med hjälp av en AI-algoritm så kan det hjälpa staden att se nya mönster och hitta faktorer som hjälper staden att lösa långtgående utmaningar. Det skulle till exempel kunna handla om att staden kan skapa nya tjänster som bättre svarar mot invånarnas situationer och behov. Men det kan även handla om att svara på frågor som rör stadsplanering och utformning av offentliga miljöer.

I Datalabbet ingår flera av stadens förvaltningar samt forskare från Lunds och Malmös universitet, du kan läsa mer om Datalabbets arbete och resultat på projektets webbsida genom att följa knappen nedan.

Datalabbet