Vad är Invånarlabbet?

Invånarlabbet är ett av fem hypoteslabb i Den (ut)forskande staden och arbetar för att hitta hållbara metoder för invånardialog och tillvaratagande av invånarengagemang. Labbet grundas i tanken om att invånarnas delaktighet i planeringen och utveckling av staden och dess stadsdelar bär med sig stor potential då invånarna själva är experter på sina områden och sina behov.

Att skapa en hållbar och framförallt varaktigt struktur för invånardialog och medverkan är en mångfacetterad utmaning som labbet försöker hitta svar på.  Hur kan staden engagera fler invånare i stadsdelarna kring olika stadsutmaningar? Vilka metoder och verktyg är hållbara och ger bäst effekt? Hur kan staden få medborgarna att känna att deras engagemang och medverkan tas vara på och omsätts i praktiken?

Genom ett samarbete mellan förvaltningar i staden och forskare från Campus Helsingborg, Lunds Universitet så arbetar Invånarlabbet med att försöka svara på dessa frågor genom praktiskt arbete på Fredriksdal och Plantering.

Du kan läsa mer om Invånarlabbets arbete, metoder och resultat på labbets webbsida genom att följa knappen nedan.

Invånarlabbet