Aktuellt

Demensvänligt Helsingborg: Minnenas och kunskapens trädgård

22 oktober, 2021

Hösten 2020 utforskade Demensvänligt Helsingborg nya sätt att involvera och samverka med sin primära målgrupp, personer med demenssjukdom, för att bättre förstå deras behov i offentliga utemiljöer. Vid två workshops i Husensjö park fick labbet ny kunskap om hur utemiljön kan utformas för att möta de behov som finns hos någon som lever med en kognitiv sjukdom. Nu har labbet fått möjlighet att återkoppla kring vad som hände med den kunskap de fick genom att involvera målgruppen, och hur den kommit till användning i arbetet med att skapa en demensvänlig utemiljö i Husensjö park. Genomförandeansvarig Kerstin Skornicka berättar:

Demensvänligt Helsingborg tar hem Vinnova-ansökan!

18 oktober, 2021

Demensvänligt Helsingborg har nu beviljats anslag för Vinnovas utlysning "Social hållbarhet i den fysiska miljön", dit labbet ansökte om en vidareutveckling av sitt arbete i juni 2021. Att ansökningen beviljats innebär att Demensvänligt Helsingborg kommer att kunna fortsätta sitt arbete för att skapa ett demensvänligare Helsingborg och i vidareutvecklingen av projektet kommer labbet att utforska hur man kan skapa demensvänliga offentliga toaletter.

Demensvänligt Helsingborg: Planer för hösten!

17 september, 2021

Demensvänligt Helsingborg är åter igång i full fart. Planeringsansvarig Maria Rosendahl ger oss en innehållsrik uppdatering om vad labbet kommer att ägna sig åt under hösten.

Datalabbet: Forskning och samarbete med Sara Leckner och Jonas Ledendal

14 april, 2021

Jonas Ledendal är doktor i handelsrätt och universitetslektor vid Institutionen för handelsrätt vid Ekonomihögskolan, Lunds Universitet. Sara Leckner är universitetslektor och docent i medieteknik vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik, Malmö Universitet. Inom ramen för Den (ut)forskande staden medverkar de som följeforskare i Datalabbet. I labbet utgör dem ett team samtidigt som de arbetar med två olika inriktningar, tillsammans undersöker de frågor kring vad man rättsligt kan, och vad man praktiskt bör, göra kopplat till offentlig förvaltnings möjlighet att dela och använda invånarnas persondata för att skapa nya offentliga tjänster. I en intervju berättar de om varför de kom att medverka i labbet, hur det är att samarbeta forskare emellan när man kommer från olika forskningsfält, och vad man bör tänka på när det kommer till samarbete mellan akademi och praktik.

Datalabbet: Visionen bakom projektet

12 april, 2021

Datalabbet är ett av de fem hypoteslabben som ingår i det större projektet Den (ut)forskande staden och handlar om att utforska de juridiska och etiska möjligheterna för Helsingborgs stad att samköra invånardata för att på ett bättre sätt förstå invånarnas komplexa behov. I labbet vill man tillsammans med Helsingborgs stads invånare identifiera nya offentliga tjänster som skulle kunna skapas utifrån en aggregerad förståelse av den individdata stadens förvaltningar besitter. I en intervju berättar labbets planeringsansvariga, Kalle Pettersson, om visionen bakom labbet och vad det är man hoppas uppnå.